Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Szkil


Kancelaria została założona w 2006 r. przez radcę prawnego Pawła Szkila wpisanego na listę radców prawnych pod nr BŁ/BŁ/729, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku.

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług prawnych realizowanych zarówno na rzecz osób indywidualnych, jak i firm w tym przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Kancelaria zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną popartą długoletnim doświadczeniem zawodowym. Przy wykonywaniu jednorazowego zlecenia, jak i świadczeniu stałej obsługi prawnej dostosowujemy zakres oferowanych usług do indywidualnych potrzeb każdego klienta bez względu na wagę i stopień skomplikowania danej sprawy. Stała obsługa prawna prowadzona na rzecz firm i przedsiębiorców indywidualnych dostosowana jest do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem odrębności branży w jakiej działa przedsiębiorca.

Nasza oferta skierowana do osób indywidualnych obejmuje prawo rodzinne, spadkowe, cywilne oraz prawo pracy.

W zakresie prawa rodzinnego zajmujemy się sprawami rozwodowymi, alimentami, ustaleniem kontaktów z dziećmi, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnieniem, podziałem majątku po rozwodzie. Odnośnie prawa cywilnego są to sprawy wynikające z bieżących spraw życia codziennego i zawartych umów, a zwłaszcza umów sprzedaży, umów o dzieło, czy umów o roboty budowlane oraz związane z tym roszczenia z gwarancji i rękojmi. Kancelaria zajmuje się również sprawami o odszkodowanie, zwłaszcza odszkodowania komunikacyjne określane często jako odszkodowania za wypadek, odszkodowanie za uszkodzenie ciała w tym odszkodowanie za złamania, odszkodowanie za utratę zdrowia, zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, odszkodowania za błąd medyczny. Ponadto zajmujemy się sprawami dotyczącymi nieruchomości: zasiedzenie nieruchomości, wydanie nieruchomości, sprawy o eksmisję, podział nieruchomości, ustanowienia służebności przesyłu, zapłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Odnośnie prawa spadkowego, to do zakresu spraw spadkowych objętych działalnością Kancelarii należą: nabycie spadku, podważenie testamentu, dział spadku, wydanie spadku, sprawy o zachowek. W zakresie problematyki prawa pracy znajdują się sprawy wynikające z zawartego stosunku pracy, a w szczególności odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, sprawy o zapłatę wynagrodzenia, sprawy o ustalenie stosunku pracy, sprawy o mobbing.

Do obszaru świadczonych usług skierowanych do firm i przedsiębiorców należy m.in. sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przygotowywanie umów spółek, zmiana umów spółek, rejestracja w KRS spółek, zakładanie spółek i ich likwidacja oraz pomoc w ich sprzedaży, a także bieżąca obsługa prawna oraz zastępstwo przed sądami wszystkich instancji.

Gwarancją bezpieczeństwa realizacji zleconych zadań jest posiadanie przez Kancelarię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.


Referencje i opinie klientów kancelarii.

List Referencyjny od firmy „Ava” Spółka z o. o.

„Ava” Spółka z o. o. z siedzibą w Białymstoku jest producentem bielizny damskiej przeznaczonej na rynek krajowy i zagraniczny. Od 2006r. spółka korzysta z usług prawnych świadczonych przez „ACTIO” Kancelaria Radcy Prawnego, Paweł Szkil w oparciu o stałą obsługę prawną.

Kancelaria zapewnia spółce niezbędną pomoc prawną związaną z bieżącą problematyką prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Świadczona pomoc prawna realizowana jest m. in. poprzez doradztwo prawne, przygotowywanie umów w tym z kontrahentami zagranicznymi, wydawania opinii oraz reprezentacja spółki przed sądami.

Stwierdzamy, że Kancelaria świadczy swoje usługi będąc w pełnej dyspozycji w zależności od potrzeb spółki. Przy wykonywaniu zleconych zadań Kancelaria charakteryzuje się zaangażowaniem i szeroko rozumianą znajomością problematyki prawa gospodarczego, co potwierdza jej profesjonalizm.

Spółka AVA mają na względzie dotychczasową współpracę, poleca niniejszą Kancelarię jako solidnego i rzetelnego partnera w rozwiązywaniu problemów natury prawnej.

Referencje od firmy „DAMEX” sp. j.

„DAMEX” Mieczysław Mierzwiński, Wojciech Mierzwiński sp. j. z siedzibą w Fastach informuje, że współpracuje z „ACTIO” Kancelaria Radcy Prawnego, Paweł Szkil w zakresie kompleksowej obsługi prawnej naszego przedsiębiorstwa w tym windykacji wierzytelności.

Kancelaria w dotychczasowej współpracy wykazała się rzetelności oraz terminowością działania, co świadczy o właściwym podejściu do problematyki prowadzonej działalności przez naszą spółkę. W związku z powyższym spółka „ACTIO” Kancelaria Radcy Prawnego Paweła Szkila jest Kancelarią godną zaufania i polecenia.

List Referencyjny od Zakład Mięsny „KABO” sp. j.

Zakład Mięsny „KABO” A. Borowik,W. Karpieszuk sp. j. w Choroszczy jest firma zajmującą się produkcją wyrobów mięsnych przeznaczonych na rynek krajowy i zagraniczny. Spółka w razie pojawiających się bieżących problemów prawnych korzysta z usług radcy prawnego Pawła Szkila właściciela „ACTIO” Kancelaria Radcy Prawnego.

Kancelaria w dotychczasowej współpracy wykazała się rzetelnością i zaangażowaniem w zakresie świadczonej pomocy prawnej. Powierzone zadanie realizowane są bezzwłocznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i specyfiki działalności Zakładu Mięsnego „KABO”.

Z pełnym przekonaniem możemy polecić usługi prawne świadczone przez Kancelarię jako rzetelnego i solidnego partnera zapewniającego niezbędne wsparcie od strony prawnej.

List referencyjny od firmy Windykator Polska sp. z o. o.

Windykator Polska sp. z o. o. w Białymstoku nawiązała współpracę z radcą prawnym Pawłem Szkilem właścicielem „ACTIO” Kancelaria Radcy Prawnego przy rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z zakończeniem procesu rejestracji i dobrze układającą się współpracą spółka następnie zleciła Kancelarii przygotowanie szeregu wzorów umów. Obecnie spółka korzysta z usług prawnych radcy prawnego Pawła Szkila w zakresie dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy i polecamy korzystanie z usług radcy prawnego Pawła Szkila i jego Kancelarii.